Kai Tai Chan

Director

Shows worked on

Kai Tai Chan has worked with...

Aku Kadogo

Worked with on Corpuscle Chaos

Lulu Pinkus

Worked with on Corpuscle Chaos

Katie Pye

Worked with on Corpuscle Chaos

Caroline Thompson

Worked with on Corpuscle Chaos